Jouluristeilyn uudet appisivut löydät osoitteesta: https://jouluristeily.rocks

Matkustusohjeet

Tuplis

Tupliksen osallistujien täytyy valita molemmille risteilyille ruokailut.

Jotta järjestelyt sujuisivat mahdollisimman sujuvasti, laivalta täytyy poistua risteilyjen välillä. Tähän kuitenkin ohjastamme myöhemmin järjestäjäpuolelta.

Tupliksen ohjelmaan osallistumiseen vaaditaan After Lecturen kautta hankitut liput.

Matkaehdot

Luonnontieteiden jouluristeily 2018:n järjestäjänä toimii After lecture ry. Risteilyn aikana laivan normaalitoiminnoista vastaa Tallink Silja.

Laivalla noudatetaan viranomaismääräysten lisäksi Tallink Siljan järjestyssääntöjä ja määräyksiä.

Laivalla turvallisuudesta ja järjestyksenvalvonnasta vastaa laivayhtiö. Tallink Siljan säännöt, määräykset ja ohjeet löydät kokonaisuudessaan Tallink Siljan internetsivuilta: http://www.tallinksilja.com/fi/web/fi/hyva-tietaa

Matkavaraukset ovat sitovia. Matkan hinta määräytyy matkustajien lukumäärän ja valitun hyttiluokan sekä lisäpalvelujen mukaisesti. Varattuun matkaan on mahdollista tehdä muutoksia ja/tai peruutuksia järjestäjän ilmoittamien perutusehtojen (alla) mukaisesti.

Matkustajat majoitetaan varauksessa valittuun hyttiluokkaan. Tallink Siljalla tai järjestäjällä on kuitenkin oikeus muuttaa matkustajien hyttiluokkaa paremmaksi hyttikiintiöiden täytyttyä tai ylivaraustapauksissa. Tallink Siljalla tai järjestäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta veloittaa em. tapauksessa tehdystä muutoksesta matkustajia.

Matkustaja vastaa itse itsestään ja huolehtii siitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan esim. ruokailuissa. Järjestäjä ei hyvitä esim. käyttämättä jääneitä ruokailukuponkeja. Peruutustapauksissa järjestäjä hyvittää matkalipun ja ruokailun alla mainittujen peruutusehtojen mukaisesti.

Järjestäjän tuottamassa materiaalissa mainitut ajat ovat kaikki Suomen aikaa. Muutokset ja lisäykset ohjelmaan ovat mahdollisia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Luonnontieteiden Jouluristeilyllä voidaan taltioida tapahtumia järjestäjän toimesta tai järjestäjä voi hankkia tallenteita käyttöönsä matkustajilta. Kuvia ja muita tallenteita voidaan käyttää järjestäjän järjestämien tapahtumien markkinoinnissa sekä niitä voidaan julkaista kuvagalleriassa.

Laivan tax free -myymälään ei ole menomatkalla alkoholin osto-oikeutta.

Peruutusehdot

Vain yhteyshenkilö voi tehdä muutoksia ja peruutuksia varaukseen.

Kaikki muutokset ja peruutukset tehdään sähköpostitse (varaukset(at)jouluristeily.net).

Kokonaishinnan muuttuessa varaukseen tehtävien muutosten seurauksena tulee erotus yhteyshenkilölle joko maksettavaksi tai palautettavaksi. Palautettavasta summasta vähennetään kuitenkin 50 tai 100 % riippuen muutoksen tai peruutuksen ajankohdasta (perusteet mainittu alla).

Ennen 30.10.2018 tehdyistä peruutuksista ja palautuksiin oikeuttavista muutoksista palautetaan 50 %. Palautettavat maksut hyvitetään yhteyshenkilön ilmoittamalle tilille. 30.10.2018 jälkeen tehdyistä peruutuksista ja muutoksista ei myönnetä hyvityksiä. Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen (esim. vakava sairastapaus) vuoksi. Tällaisissa tapauksissa noudatetaan yleisiä valmismatkaehtoja Tallink Siljan käytännön mukaan.

Järjestäjä ei korvaa matka-, majoitus- tai muita vastaavia kuluja, jotka aiheutuvat laivasta myöhästymisen, matkalipun hukkumisen, laivaan pääsyn eväämisen tai viranomaistoimien vuoksi.

Jouluristeilyllä mukana: